קול קורא פרס אמת לכוח ע"ש ביל גולדמן ז"ל - 2024 פרס אמת לכוח
 

שלב א':



שלום רב,

ברוכים הבאים לדף הגשת מועמדות לקבלת פרס אמת לכוח ע"ש ביל גולדמן ז"ל.

לשון הפנייה היא נקבה אך מיועדת לכל.

שימו לב!

ועדת הפרס תסתמך על טופס מועמדות אחד בלבד עבור כל מועמדת.במצב שבו התקבלו מספר טפסים הכוללים את הסכמת המועמדת, ועדת הפרס תבחן רק את טופס המועמדות הראשון שהתקבל בעניינה של אותה מועמדת. משכך, מומלץ למועמדת ליתן הסכמתה להגשת טופס מועמדות פעם אחת בלבד מתוך הנחה שטופס זה בלבד ייבחן על ידי ועדת הפרס. 

-   טופס שהוגש בלא הסכמת המועמדת לא ייבחן על ידי ועדת הפרס. 

-   הרואה את עצמה מתאימה לקבלת הפרס רשאית להגיש טופס בשם עצמה. 

-   לאחר שליחת הטופס תתקבל בתיבת המייל של המגישה הודעת אישור על קליטת טופס המועמדות.

-   לא ניתן להגיש טופס באופן אחר.

-   ניתן למלא את הטופס בעברית, ערבית או אנגלית בלבד.

-   למען הסר ספק, ניתן להגיש מועמדות שהוגשו לפרס גם בשנה שעברה.

-   כחלק מהליך בחינת המועמדות, ובהתאם לצורך, ועדת הפרס עשויה ליצור קשר עם המועמדת            הממליצות/המגישות.

-   המועד האחרון להגשת טופס מועמדות הינו עד יום ה'  2.5.2024 בשעה 23:59.

-   לבירורים ניתן לפנות במייל בלבד למר הלל אסף :  hillelas@nif.org.il


שלב ב' פרטי המועמדת 
פרטי המגישה (אין צורך למלא אם המועמדת מגישה את הטופס בשם עצמה)
6. ממליצים/ות 
נא לצרף 2 המלצות (עד 300 מילים להמלצה).
על ההמלצות לכלול טיעונים בעד זכיית המועמדת, תוך מתן משקל לפעילותה.
(את ההמלצות יש להעלות בפורמט WORD או PDF בלבד).