קול קורא למילוי מועמד פרס ביל גולדמן - שאלון לממליצ/ה פרס אמת לכוח

תאריך אחרון להגשת מועמדים הסתיים ב17.7.23