טופס הבקשה המקוון של קרן של"י

הקדמה

תודה רבה שפניתם לקרן של"י (שורשים לסביבה ירוקה), כדי למלא את הבקשה באופן הטוב ביותר, יש לקרוא את כל הסעיפים כאן למטה, לפני הגשתה:


1.     אנו מבקשים שתענו על השאלות המופיעות בטופס מקוון זה ובנוסף, על שאלות מילוליות המופיעות בקובץ Word אותו יש להוריד מקישור זה.

2.      את קובץ ה Word שקישור להורדתו מופיע בסעיף הקודם, חובה לצרף, לאחר מילוי כל השאלות המופיעות בו, לחלק האחרון בטופס מקוון זה באמצעות כפתור ה Browseבסיום יש ללחוץ על כפתור ה Submit אחרת הבקשה לא תתקבל. 

3.      שימו לב! ללא צירוף קובץ ה Word האמור לטופס המקוון, לא נוכל לבדוק את הבקשה.  

4.      לגבי כל הסעיפים – אנו מעוניינים בפרטי הארגון/ההתארגנות הפונה ולא של עמותת החסות (העמותה שתנהל את כספי המענק במידה וההתארגנות אינה עמותה רשומה), אם ישנה.

5.      כספי הקרן מכוונים בעיקר לעידוד ולתמיכה באקטיביזם ובמעורבות אזרחית ולכן היא אינה ממנת ציוד ותשתיות. חריגות עשויות להתרחש רק במקרים בהם רכישת ציוד היא קריטית לביצוע הפרויקט ולעירוב אנשים רבים לעשייה. במקרה הזה נא להבהיר בשאלה "לוח הזמנים של הפרויקט ואבני דרך עיקריות" (שנמצא בקובץ ה Word בחלק השלישי, סעיף 5) כיצד הציוד מסייע להשגת המטרות.

6.      קרן של"י אינה מחזירה כספים שהוצאו לפני אישור המענק (תשובות מתקבלות כ 4 חודשים מהמועד הסופי להגשת הבקשות).

7.      הפנייה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפנייה היא לנשים ולגברים כאחד.


חלק ראשון - פרטים כלליים
אפשר להזין רק כתובת אימייל אחת

המשך פרטים כלליים

מענק בעבר

במידה ותאושר פנייתכם למענק, יהיה עליכם למצוא עמותה נותנת חסות דרכה יועבר אליכם הכסף והיא תידרש לחתום על חוזה מול הקרן החדשה לישראל. 

אם במעמד מילוי הטופס טרם מצאתם עמותה נותנת חסות ניתן להמשיך במילוי הבקשה. 

אם במעמד מילוי הטופס כבר מצאתם עמותה נותנת חסות, נא מלאו את פרטיה בחלק השישי, בקובץ ה Word (אותו התבקשתם להוריד מהקישור המופיע בעמוד הראשי, בסעיף 1). 

שימו לב! עמותת החסות אינה רשאית לגבות מכם תקורה עבור סיוע זה. 

חלק חמישי - צירוף קבצים ותמונות רלוונטיים

חובה ללחוץ על כפתור ה Submit בעמוד זה, מצד ימין למטה, אחרת הקובץ/הקבצים לא יתקבל/ו
* אם מופיעה הודעת השגיאה "מילוי הטופס לא הושלם ולכן עדיין לא נשלח. יש 1 טעויות בהזנה", יש ללחוץ על כפתור OK ואז ללחוץ שוב על כפתור השמור. 
הוספת נספחים
הוספת קובץ ה Word להשלמת הבקשה - חובה
אפשר להוסיף עד 3 קבצים, כל קובץ עד 2 מגה בייט בלבד וניתן להוסיף הסבר קצר על החומר החזותי המצורף. לא ניתן להוסיף קבצים לאחר שליחת הטופס.